Dịch vụ Tổng vệ sinh định kỳ

  24/11/2016

Dịch vụ Tổng vệ sinh định kỳ bao gồm các hạng mục công việc:

  • Lau kính
  • Giặt thảm
  • Chà sàn, đánh bóng sàn
  • Tổng vệ sinh khu WC
  • Tổng vệ sinh văn phòng làm việc
  • Diệt côn trùng
  • Cắt cỏ
  • ....

Ghi chú: Vệ sinh định kỳ có thể là 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 1 năm/lần hoặc tùy theo yêu cầu và tính chất từng khu vực của Quý khách hàng.

Bình luận