DỊCH VỤ LAU KÍNH

  24/11/2016

- Xịt đều hoá chất làm sạch chuyên dụng lên bề mặt kính, hoá chất có tác dụng làm trong và chống bụi bám trở lại trên bề mặt kính.

- Dùng  tay gạt kính gạt hoá chất trên bề mặt kính

- Dùng bông lau kính, giẻ lau kính chuyên dụng để lau sạch bề mặt kính.

Dịch vụ lau kính thấp

Dịch vụ lau kính cao mặt ngoài

Dịch vụ lau kính thấp

Dịch vụ lau kính cao mặt ngoài

 

Bình luận