BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  24/11/2016

STT

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

ĐVT

 ĐƠN GIÁ

Ghi chú

1/

GIẶT THẢM, GHẾ SOFA, GHẾ VĂN PHÒNG

- Giặt và tẩy vết bẩn trên thảm thường

- Giặt và tẩy vết bẩn trên thảm len

- Làm sạch vách ngăn nỉ

- Làm sạch ghế sofa bộ to

- Làm sạch ghế sofa bộ nhỏ

- Làm sạch ghế làm việc và tay vịn

- Làm sạch ghế giám đốc

m2

m2

m2

bộ

bộ

chiếc

chiếc

13.000

17.000

11.000

450.000

360.000

18.000

30.000

 

 

 

 

2

LÀM SẠCH KÍNH

- Làm sạch kính và khung thấp dưới 3m.

- Làm sạch kính và khung trên 4m.

m2

m2

10.000

18.000

 

3

LÀM SẠCH VÀ ĐÁNH BÓNG SÀN

- Làm sạch sàn các loại

- Đánh bóng sàn

m2

m2

8.000

40.000

 

 

4

GIẶT RÈM VẢI/ HÚT BỤI, LÀM SẠCH RÈM LÁ

- Giặt rèm vải

- Hút bụi/ làm sạch rèm lá

Kg

M2

25.000

20.000

 

 

5

LÀM SẠCH TRẦN

m2

10.000

 

6

LÀM SẠCH QUẠT, ĐÈN

- Làm sạch quạt trần, quạt treo tường

- Làm sạch đèn tuýp, đèn trang trí

- Làm sạch đèn trùm

chiếc

chiếc

Bộ

40.000

30.000

200.000

 

 

7

LÀM SẠCH VÀ KHỬ MÙI TỦ LẠNH

chiếc

50.000

 

8

LÀM SẠCH TỦ FILE

chiếc

50.000

 

10

LÀM SẠCH NHÀ VỆ SINH

Khu

180.000

 

11

DIỆT CÔN TRÙNG

 Tên hiệu loại thuốc sử dụng: ICON

Tên hiệu loại thuốc sử dụng:  FEDONA

m2

m2

2.000

2.300

Khảo sát

12

DIỆT CHUỘT

KHẢO SÁT THỰC TẾ

13

CẮT CỎ

m2

 

3.500

Khảo sát

 

Bình luận